അറിയാം കരിമഞ്ഞളിന്‍റെ ഔഷധഗുണങ്ങളും, വിപണന സാധ്യതയും

ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ കരിമഞ്ഞള്‍ കണ്ടാല്‍ മഞ്ഞള്‍ പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ കരിമഞ്ഞളിൻറെ പേരിലുള്ള തട്ടിപ്പുകളും കൂടുതലാണ്. ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ സഹായിക്കുന്നത് ഇല തന്നെയാണ്.ഇലയുടെ നടുവിലുള്ള ഡാര്‍ക്ക് ബ്രൗണ്‍ നിറമാണ്

Read more

നവരാത്രി; രണ്ടാം ദിനം ആരാധിക്കേണ്ടത് ബ്രഹ്മചാരിണിദേവിയെ

നവരാത്രിയിലെ ഓരോ ദിനത്തിലും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കേണ്ടതും ആരാധിക്കേണ്ടതും ഓരോ വ്യത്യസ്ഥ ഭാവത്തിലുള്ള ദേവിമാരെയാണ്. പാർവതീ ദേവിയുടെ ബ്രഹ്മചാരിണി ഭാവമാണ് നവരാത്രിയുടെ രണ്ടാംദിനം ആരാധിക്കുന്നത്. നവദുര്‍ഗ്ഗാ സങ്കല്പത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാവമാണിത്.

Read more

പെണ്‍കുട്ടികള്‍ തീര്‍ച്ചയായും ശ്രുതി ചതുർവേദിയുടെ കഥ അറിഞ്ഞിരിക്കണം

പലതരത്തിലുള്ള ഭീഷണികൾ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇന്റർനെറ്റിന്റ യുഗത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ ഏറ്റവും അധികം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി മോര്‍ഫിംഗ് ആണ്. അത്തരത്തിൽ കുടുംബത്തില്‍ നിന്നു തന്നെ തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന വെല്ലുവിളിയെ

Read more