നവരാത്രി :ഇന്ന് ദേവിയുടെ ഭാവം സിദ്ധിദാത്രി

നവരാത്രിയുടെ ഒന്‍പതാം ദിവസം ആരാധിക്കേണ്ടത് സിദ്ധിധാത്രീ രൂപമാണ്. അന്ന് ദേവി സര്‍വ്വാഭീഷ്ട സിദ്ധികളോടെ എല്ലാവര്‍ക്കും ദര്‍ശനം നല്‍കുന്നു സിദ്ധി ദാനംചെയ്യുന്നവൾ” എന്നാണ്  സിദ്ധിദാത്രി എന്ന നാമധേയം കൊണ്ട്

Read more

നവരാത്രി എട്ടാം ദിനം: ആരാധന മഹാഗൗരി ദേവി

നവരാത്രിയുടെ എട്ടാം ദിനമായ ഇന്ന് അഷ്ടമി തിഥിയിൽ ദേവിയെ മഹാഗൗരിയായാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. നവരാത്രി വ്രതത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ ദിനത്തിലെ ദേവീ ഭാവം ‘മഹാഗൗരി’ യാണ്. ദേവി ശാന്തസ്വരൂപിണിയും ശുഭ്രവര്‍ണ

Read more

നവരാത്രി: ഏഴാം ദിനം ആരാധിക്കേണ്ടത് ദേവിയുടെ രൗദ്രഭാവം കാളരാത്രിയെ

ദേവിയുടെ ഏഴാമത്തെ മഹാരൂപമാണ് കാളരാത്രി. കാളരാത്രി മാതാ ദേവി ദുർഗ്ഗയുടെ രൗദ്ര രൂപമാണ്. ചീകി ജടതീർക്കാത്ത മുടിയും ത്രിലോചനങ്ങളുമുള്ള ദേവിയെ ദുർഗ്ഗയുടെ ഭയാനക രൂപമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. നാലുകരങ്ങളുള്ള

Read more

നവരാത്രി: ആറാം ദിനം ആരാധന കാർത്യായനിയ്ക്ക്

കാർത്യായനി കാത്യായനി മഹാമായേ മഹായോഗിന്യധീശ്വരിനന്ദ ഗോപസുതം ദേവീപതിം മേ കുരു തേ നമഃ ദുർഗ്ഗയുടെ ഒൻപത് രൂപങ്ങളിൽ ആറാമത്തേതാണ് കാർത്യായനി. അമരകോശത്തിൽ ശക്തിയുടെ അവതാരമായ ദേവി പാർവതിയുടെ

Read more

കുട്ടിക്കാനത്തേക്ക് ട്രിപ്പ്; അമ്മച്ചി കൊട്ടാരവും കാണാം

അമ്മച്ചികൊട്ടാരം ബംഗ്ലാവ് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാക്കൻമാരുടെ പഴയ വേനൽക്കാല വസതിയാണ് ചിത്തിരതിരുന്നാളും അമ്മ സേതുലക്ഷ്മിഭായിയും എല്ലാ വേനൽക്കാലങ്ങളിലും ഇവിടെ താമസിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കൊട്ടാരത്തിന് 210 വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളള്ളതായാണ് പുരാവസ്തു

Read more

നവരാത്രി അഞ്ചാംദിനം; ചൊവ്വദോഷ പരിഹാരത്തിനായി സ്കന്ദമാതാവിനെ ആരാധിക്കാം

സ്‌കന്ദമാതാ ദേവിയുടെ നവദുര്‍ഗ്ഗാ ഭാവങ്ങളില്‍ അഞ്ചാമത്തെ ഭാവമാണ് സ്‌കന്ദമാതാ. നവരാത്രിയില്‍ അഞ്ചാം ദിവസമായ പഞ്ചമിദിനത്താലാണ് ദുര്‍ഗ്ഗാ ദേവിയെ സ്‌കന്ദമാതാ ഭാവത്തില്‍ ആരാധിക്കുന്നത്. ഈ ദിനം ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഭക്തന്

Read more

നവരാത്രി ; നാലാം ദിനം ദേവി കൂഷ്മാണ്ഡ ഭാവത്തില്‍

നവരാത്രിയുടെ നാലാം ദിവസം ദുര്‍ഗ്ഗാദേവിയുടെ കൂഷ്മാണ്ഡ ഭാവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. സരസ്വതി പൂജയും വിദ്യാരംഭവുമാണ് നവരാത്രി ദിനങ്ങളില്‍ കേരളത്തില്‍ പ്രധാനം. മഹിഷാസുരനെ നിഗ്രഹിക്കാന്‍ പാര്‍വ്വതി, സരസ്വതി, ലക്ഷ്മി എന്നീ

Read more

നവരാത്രി; മൂന്നാം ദിനം ആരാധന ചന്ദ്രഘണ്ഡയ്ക്ക്

ഒന്‍പത് ദിവസം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന് മഹത്തായ ഉത്സവമായ നവരാത്രി രാജ്യമെമ്പാടും വളരെ ആഡംബരത്തോടെയും പ്രൗഢിയോടെയും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു . ഉത്സവത്തില്‍, ദുര്‍ഗാദേവിയുടെ ഒമ്പത് അവതാരങ്ങളെ ഒമ്പത് ദിവസത്തേക്ക് ആരാധിക്കുന്നു. ദേവിയെ

Read more

നവരാത്രി; രണ്ടാം ദിനം ആരാധിക്കേണ്ടത് ബ്രഹ്മചാരിണിദേവിയെ

നവരാത്രിയിലെ ഓരോ ദിനത്തിലും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കേണ്ടതും ആരാധിക്കേണ്ടതും ഓരോ വ്യത്യസ്ഥ ഭാവത്തിലുള്ള ദേവിമാരെയാണ്. പാർവതീ ദേവിയുടെ ബ്രഹ്മചാരിണി ഭാവമാണ് നവരാത്രിയുടെ രണ്ടാംദിനം ആരാധിക്കുന്നത്. നവദുര്‍ഗ്ഗാ സങ്കല്പത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാവമാണിത്.

Read more

നവ രാത്രിദിനങ്ങളില്‍ ആദ്യം ആരാധിക്കുന്നത് ആരെ?..

മാതൃസ്വരൂപിണിയായ ജഗദീശ്വരിയെ നവരാത്രി ദിനങ്ങളിൽ ഒൻപത് ഭാവങ്ങളിൽ ആരാധിക്കുന്നു, ഈ ദേവീ രൂപങ്ങൾ നവ ദുർഗ്ഗമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പ്രഥമം ശൈലപുത്രീതി ദ്വിതീയം ബ്രഹ്മചാരിണീ തൃതീയം ചന്ദ്രഘണ്ടേതി കൂശ്മാണ്ഡേതി

Read more