“അങ്ങനെ ഞാനും പ്രേമിച്ചു ” 31″-ന്

പുതുമുഖങ്ങളായ ജീവ ജോസഫ്,ജീവൻ ഗോപാൽ, സൂര്യ ഉദയകുമാർ, വിഷ്ണു നമ്പ്യാർ, ശിവകാമി എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി രാജീവ് വർഗ്ഗീസ് തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചി ” അങ്ങനെ

Read more