” കോളോസ്സിയൻസ് ” ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ റിലീസ്

.കൈനകിരി തങ്കരാജ്,ശിവജി ഗുരുവായൂർ,സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ,രാജേഷ് ഹെബ്ബാർ,അരുൺ രാഘവ്,ജയരാജ് കോഴിക്കോട് എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി മുരളി ലക്ഷ്മണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ” കോളോസ്സിയൻസ് ” എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ്

Read more