ഇത് ചരിത്ര മുഹൂര്‍ത്തം; രണ്ട് വനിതകള്‍ക്ക് ഐജി റാങ്ക്!! ഒരാള്‍ മലയാളി..

സിആർപിഎഫിൽ ആദ്യമായി രണ്ട് സ്ത്രീകളെ ഐജി റാങ്കിലേക്ക് ഉയർത്തി. ഒരു മലയാളി ഓഫീസറെ അടക്കം രണ്ട് വനിതകളെയാണ് ഐജി റാങ്കില്‍ നിയമിച്ചത്. ആലപ്പുഴ സ്വദേശി ആനി എബ്രഹാം,

Read more