ചെന്നിക്കുത്തിനും നേത്രരോഗങ്ങള്‍ക്കും ടോൺസിലൈറ്റിസിനും പ്രതിവിധി ; മുയല്‍ച്ചെവിയന്‍

ഡോ. അനുപ്രീയ ലതീഷ് നമ്മുടെ നാട്ടിന്‍ പുറങ്ങളില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഔഷധസസ്യമാണ് മുയല്‍ച്ചെവിയന്‍മുയല്‍ച്ചെവിയന്‍ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കില്‍ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങള്‍ക്ക് ഔഷധം തേടി പുറത്തു പോകേണ്ടി വരില്ല എന്നും

Read more