ഓസ്ട്രേലിയക്കാരി മറുപാതിയായ കഥ വൈറൽ ആയൊരു കുറിപ്പ്

ആഞ്ജു അഹം ജി എൻ പി സി യിൽ ഇട്ട കുറിപ്പ് വൈറൽ ആണ്‌. വെള്ളക്കാരിയായുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ് പ്രണയമായ കഥയെ കുറിച്ചുള്ള പോസ്റ്റ്‌ ആണ്‌ തരംഗം ആയി

Read more