ആർത്തവ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ എള്ള്

ഡോ. അനുപ്രീയ ലതീഷ് എള്ളിനെകുറിച്ച് അത്ര അറിവില്ലെങ്കിലും നല്ലെണ്ണയെകുറിച്ച് മിക്കവര്‍ക്കും അറിയാം. എള്ളിനെകുറിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങള്‍ താഴെ കുറിക്കുന്നു. എള്ളിന്‍റെ ജന്മദേശം ആഫ്രിക്കയാണ്. എള്ള് പ്രധാനമായി നാലുതരമുണ്ട്.

Read more

വൈറ്റമിന്‍ കലവറയായ അക്കായി ബെറി

ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ പഴവർഗമാണ് അക്കായി. അരിക്കേസി സസ്യകുടുംബാംഗമായ ഈ ഉഷ്ണമേഖലാ വിള കാഴ്ചയിൽ കവുങ്ങുപോലെയാണ്. ധാരാളം പോഷകങ്ങൾ പഴത്തിലും ഇതിന്റെ മൂല്യവർധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

Read more

വീട്ടകത്ത് പവിഴമല്ലി നട്ടുവളര്‍ത്തിയാല്‍ ഗുണങ്ങളേറെയാണ്?..

വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പരിസരം മുഴുവൻ സുഗന്ധം നിറക്കുയും പ്രഭാതത്തിൽ ചുവട്ടിൽനിറയെ ഭംഗിയുള്ള പുഷപങ്ങൾ പൊഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചെറുമരമാണ് പവിഴമല്ലി. ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ ഇവള്‍ ക്ക് നല്ല സ്ഥാനം ഉണ്ട്. സീത

Read more