‘ ഹേയ് സിനാമിക’യിൽ അഭിനയിച്ചും പാടിയും ദുൽഖർ

ദുൽഖർ നായകനായെത്തുന്ന തമിഴ് ചിത്രമാണ് ‘ ഹേയ് സിനാമിക’ . ഹേയ് സിനാമികയിൽ ‘ അച്ചമില്ലെ അച്ചമില്ലെ ‘ എന്ന പാട്ടാണ് ദുൽഖർ പാടിയിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ ഇതിനോടകം

Read more