കണ്ണാടിച്ചെടി നട്ട് പൂന്തോട്ടം കളര്‍ഫുളളാക്കാം

പ്രകൃതിയുടെ ചായകൂട്ടാണ് കണ്ണാടിച്ചെടിയെന്ന കോളിയസ് .ലാമിയേസി കുടുംബത്തിൽപെട്ട സസ്യമാണിത്. മാസം മാറിയെന്നും ചിലയിടങ്ങളില്‍ കോളിയസ് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. വെയിലത്തും തണലത്തും വളർത്താനാവും. എന്നാൽ നിറങ്ങളുടെ മനോഹാരിത ഏറ്റവുമധികം വ്യക്തമാകുന്നത്

Read more

കള്ളിമുള്‍ച്ചെടി വീടിന് അലങ്കാരം; അറിയാം കൃഷിരീതി

മുൾച്ചെടികൾ വളരുന്നത് വരണ്ട കാലാവസ്ഥാ പ്രദേശങ്ങളിലാണ്. കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ ഈ ചെടികൾക്ക് വിരുദ്ധമായ അന്തരീക്ഷമാണ് എങ്കിലും ശ്രദ്ധയോടെ പരിചാരിച്ചാൽ, അവയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മേൽപറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം കഴിയും

Read more

മണിപ്ലാന്റ് നട്ട് ഗാർഡൻ മോടിപിടിപ്പിക്കാം

ഭാഗ്യവും സമ്പത്തും കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് മണിപ്ലാന്റ് വെക്കുന്നവരായിരുന്നു ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇന്ന് അതിനുപരി മണിപ്ലാന്റിന്റെ ആകര്‍ഷകത്വവും പരിപാലിക്കാന്‍ എളുപ്പമാണെന്നതുമാണ് ഇന്‍ഡോര്‍ ഗാര്‍ഡനുകളില്‍ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനം

Read more