” കോശിച്ചായന്റെ പറമ്പ് ” ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ റിലീസ്.

യുവനടൻ രതീഷ് കൃഷ്ണൻ, രേണു സൗന്ദർ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി സാജിർ സദാഫ് തിരക്കഥ സംഭാഷണമെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന “കോശിച്ചായന്റെ പറമ്പ് “എന്ന ചിത്രത്തിന്റെഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ,പ്രശസ്ത

Read more

” കോശിച്ചായന്റെ പറമ്പ് ” ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ റിലീസ്.

യുവനടൻ രതീഷ് കൃഷ്ണൻ, സലീംകുമാർ, ജാഫർ ഇടുക്കി,സുധി കോപ്പ,കിച്ചു ടെല്ലസ്, രഘുനാഥ്,ഗോപാൽ ജി വടയാർ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി സാജിർ സദാഫ് തിരക്കഥ സംഭാഷണമെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന

Read more