മറയൂർ ശർക്കരക്ക് കയറ്റുമതിക്ക് തുടക്കം: അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയൊരുക്കി ലുലു ഗ്രൂപ്പ്

ഇടുക്കിയിലെ മറയൂരിൽ നിന്നും ദുബായിലേക്കുള്ള ജി ഐ ടാഗ് ചെയ്ത മറയൂർ ശർക്കരയുടെ ആദ്യ കയറ്റുമതിക്ക് തുടക്കമായി. മറയൂർ ശർക്കര കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് ഫെയർ എക്സ്പോർട്ട് ഇന്ത്യ

Read more