ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിചെയ്ത് വരുമാനം നേടാം

പൂക്കളമില്ലാത്ത എന്ത് ഓണം അല്ലേ… വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവിധയിനം പൂക്കള്‍ കൃഷി ചെയ്യുന്ന തമിഴ്‌നാട്, കര്‍ണ്ണാടക തുടങ്ങിയ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് ഈ അവസരങ്ങളില്‍ മലയാളി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആശ്രയിക്കുന്നത്

Read more