മണ്‍സൂണില്‍ പൊളിലുക്കിനായി

മഴക്കാലത്ത് സ്റ്റൈലിഷ് ഡ്രൈയാകാന്‍ ചില ഫാഷന്‍ ടിപ്സ് ഇതാ ഷോർട്ട് ലെംഗ്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കംഫർട്ടിബിളാണ്. വളരെ കുറച്ചേ നനയുകയുള്ളൂ. നീളമുള്ളതും അതുപോലെ ഫ്ളേയർ ഉള്ളതുമായ

Read more