മണ്‍സൂണില്‍ പൊളിലുക്കിനായി

മഴക്കാലത്ത് സ്റ്റൈലിഷ് ഡ്രൈയാകാന്‍ ചില ഫാഷന്‍ ടിപ്സ് ഇതാ ഷോർട്ട് ലെംഗ്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കംഫർട്ടിബിളാണ്. വളരെ കുറച്ചേ നനയുകയുള്ളൂ. നീളമുള്ളതും അതുപോലെ ഫ്ളേയർ ഉള്ളതുമായ

Read more

മണ്‍സൂണ്‍ മേക്കപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം

സിമ്പിള്‍ മേക്കപ്പ് ആണ് മഴക്കാലത്ത് അനുയോജ്യം. മഴക്കാലത്ത് വാട്ടർ പ്രൂഫ്‌ മസ്കാര, ട്രാൻസ്ഫർ റെസിസ്റ്റന്റ് ലിപ്സ്റ്റിക് തുടങ്ങി കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് യോജിച്ച മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക.വാട്ടർ പ്രൂഫ്‌

Read more