തമിഴ് നാട്ടിലും ഓണം ആഘോഷിച്ചിരുന്നു?…

തമിഴ്നാട്ടില്‍ മധുരയില്‍ വാമനന്‍റെ ഓര്‍മ്മയ്ക്കായി ഏഴ് ദിവസത്തെ ആഘോഷം നടത്തിയിരുന്നു. അതിന് ഇന്നത്തെ ഓണാചാരങ്ങളുമായി വളരെ സാമ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രാവണ പൗര്‍ണമി നാളിലായിരുന്നു ആഘോഷമെന്ന് മാത്രം.ഓണത്തല്ലിന്‍റെ പേരില്‍ ചേരിപ്പോര്‍

Read more

പുതുവത്സരത്തിൽ ഇവ കഴിച്ചാൽ ഭാഗ്യം ഉറപ്പ്; ചിലയിടങ്ങളിലെ വിശ്വസങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ..

പുതുവത്സരത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിനും ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ട്. എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നു. പുതുവത്സരത്തിൽ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് .2022 ആരോഗ്യകരവും സമ്പന്നവും

Read more