പേപ്പര്‍ ബട്ടര്‍ ഫ്ലൈ..

ചിത്രശലഭങ്ങള്‍ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവര്‍ ഉണ്ടാകില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികള്‍ക്ക്. പൂക്കള്‍ക്കിടയില്‍ അവ പാറിപറന്ന് നടക്കുന്നത് കാണാന്‍ എന്ത് ഭംഗിയാണ്. ഒരിക്കലെങ്കിലും പൂമ്പാറ്റയെ പിടിക്കണമെന്ന് വേണമന്ന്നിങ്ങളുടെ കുട്ടികള്‍ വാശിപിടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം.. കുട്ടികളെ

Read more