അനുരാധയുടെജീവിതവഴികൾ 4

ഗീത പുഷ്കരന്‍ കടയിലെത്തി തിരക്കിലായി എങ്കിലും സുന്ദരേശന്റെ ചിന്തകൾ അമ്മായിയുടെ വാക്കുകളിൽത്തന്നെ കുടുങ്ങിക്കിടന്നു.അമ്മയും പയറ്റു തുടങ്ങുന്ന ലക്ഷണമാണ്.അനുരാധ നന്നായി പാചകം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്വാദേറിയ കറികളും പലഹാരങ്ങളും അമ്മയും

Read more