മണ്‍സൂണില്‍ കൂള്‍ ആന്‍റ് സൈറ്റിലിഷ് ആകാം

വീട്ടിലിരുന്ന് മഴ ആസ്വദിക്കാന്‍ ഏവര്‍ക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. യാത്രചെയ്യുമ്പോള്‍ മഴ വന്നാല്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്ന് വന്ന വില്ലന്‍റെ സ്ഥാനമായിരിക്കും. മൺസൂൺക്കാലത്ത്സ്റ്റൈലിഷ് ഡ്രൈ ആയിരിക്കാനും ക്യൂട്ട് ഫാഷനുകൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാലോ…മഴക്കാലത്ത്

Read more