‘ഷിബു’മാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സമൂഹം; മിന്നൽ മുരളി സംവിധായകന്‍റെ സിനിമ

‘ഉഷ’ ജീവിതം പറയുമ്പോൾ അഖില മിന്നൽ മുരളിയിൽ ഷിബുവായി അഭിനയിച്ച ഗുരു സോമസുന്ദരം ഉഷയോടു പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗുണ്ട്, “28 വ൪ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പാണ്”. വ൪ഷം അത്രയൊന്നുമായില്ലെങ്കിലും ഉഷയായി

Read more