ഈ ഫുഡ് കഴിച്ചാല്‍ സൂര്യതാപത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷനേടാം

ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നതും ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തില്‍ പെടുന്നു. പഴവും പച്ചക്കറികളും ആഹാരത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ സൺ ടാൻ തടയാന്‍ കഴിയും. പലരെയും അലട്ടുന്ന പ്രശനമാണ് ടാൻ. സൺസ്‌ക്രീമും വസ്ത്രങ്ങൾ

Read more