പരീക്ഷ പേടി ഇനി വേണ്ടേ വേണ്ട :ഇത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ

പരീക്ഷ സമയം ഇങ്ങു അടുത്തു.കുട്ടികള്‍ക്ക് ആധി കൂടുന്ന സമയവുo ഈ കാലം ആണ്‌.. മോഡൽ എക്സാം ഒരെണ്ണം എങ്കിലും കുട്ടികൾ അറ്റെൻഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. വിഷയങ്ങളെല്ലാം നല്ല

Read more