ഉള്ളി തീയല്‍

ഹരിത ബാബു തുറവൂര്‍ അവശ്യ സാധനങ്ങള്‍ പച്ചമുളക് കീറിയത് 6 എണ്ണം വാളമ്പുളി/പിഴിപുളി പിഴിഞ്ഞ വെള്ളം പാകത്തിന് തേങ്ങ ചിരകിയത് ഒരു കപ്പ് മല്ലിപ്പൊടി 3 സ്പൂൺ

Read more