“വെള്ളക്കാരന്റെ കാമുകി”ട്രൈയ്ലർ റിലീസ്.

പുതുമുഖങ്ങളായ രൺദേവ് ശർമ്മ, അഭിരാമി എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി അനിസ് ബി എസ് തിരക്കഥ സംഭാഷണമെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന”വെള്ളക്കാരന്റെ കാമുകി ” എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഒഫിഷ്യൽ ട്രൈയ്ലർ,

Read more