“പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് “കാർത്തികപ്പള്ളി അടിയാൻ കോളനി ചാത്തതനായി വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്

കാർത്തികപ്പള്ളി അടിയാൻ കോളനിയിലെ ചാത്തനെയാണ് “പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് ” എന്ന് ചിത്രത്തിലെ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്ററിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.പുതിയ തലമുറയിലെ നടൻ വിഷ്ണു ഗോവിന്ദനാണ് ചാത്തനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.. അധസ്ഥിതർക്കു

Read more