ഡിസംബർ മാസം കൃഷിയിറക്കുന്ന വിളകള്‍ ഇവയാണ്?…

വിവരങ്ങള്‍ക്ക് കടപ്പാട്: ഫാമിംഗ് വേള്‍ഡ് ഫൈസല്‍ ഓരോ വിളകളും കൃഷിയിറക്കാൻ ഓരോ കാലഘട്ടം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ പൂർവികർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഏതു വിള എവിടെ

Read more

പെണ്ണുങ്ങളേ….. ചുവടൊന്ന് മാറ്റൂ…. മാറൂ ബൂട്ടിലേക്ക്

വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആൻഡ് സ്മാർട്ടാകാന്‍ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കില്‍ ബൂട്ട് സ്റ്റൈലിലേക്കു ചുവട് മാറ്റി നോക്കാം. മഞ്ഞുകാല യാത്രകൾക്കായി സധൈര്യം ബൂട്ട് ധരിച്ച് കൂളായി നടക്കാം… ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫാഷൻ വസ്ത്രങ്ങളും

Read more