200 രൂപ കൊടുത്തില്ല. കോടാലികൊണ്ട് യുവതിയുടെ മൂക്ക് ഛേദിച്ചു!!!

മദ്യപിക്കാൻ പണം നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെ പറ്റി നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കയ്യാങ്കളി മൂക്ക് ഛേദിക്കുന്നതു വരെ എത്തിയാലോ. മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിലാണ് സംഭവം. മദ്യപിക്കാനായി

Read more