ഇങ്ങനെ ആണേൽ ഞാൻ കളിക്കാനില്ല….

ജി.കണ്ണനുണ്ണി.

ഈ പാവയ്ക്ക പോലുള്ള സ്ഥലം കണ്ടപ്പോഴും ഇവിടെ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന മൂന്നര കോടി ആളുകളെ കണ്ടപ്പോഴും ഞാൻ ഏറെ ആശിച്ചു…സന്തോഷിച്ചു.. ഞാൻ ഒരുവിധം പണി തുടങ്ങി വരുകയുമാണ്..

പക്ഷെ…

എനിക്ക് ഒരു വിലയും ഇവിടെ ഉള്ളവർ തരുന്നില്ലെന്നെ…

എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ആർക്കും സമരം ചെയ്യാനും താല്പര്യമില്ല…തല്ലു കൊള്ളാനും വയ്യ…

ചിലരിലേക്ക് ഓടി അടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ബോധം പോകും…അവരുടെ കഴുകാത്ത മാസ്ക്കിന്റെ മണവും അതിലെ ചെളിയും തന്നെയാണ് കാരണം…രക്ഷപെട്ടു ബസ്സിൽ എസ്കേപ്പ്‌ ആകാമെന്ന് വച്ചാലോ…
ബസിൽ കേറാൻ മേലാത്ത ഇടി… പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ കേറാൻ….

ലോകത്ത് പലയിടത്തും ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്…അവിടെയൊക്കെ അധോലോക നായകൻ മുതൽ കവലചട്ടമ്പിക്ക് വരെ എന്നെ പേടിയും ആണ്… നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ടീംസിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടെയില്ല…ബ്രോസ്…ഒന്നേ പറയാനുള്ളു ഇങ്ങനെയാണേൽ ഞാൻ കളിക്കാനില്ല….

എന്ന്

കൊറോണ

ഒപ്പ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *