ക്യാമ്പസിൽ വീണ്ടും തരംഗമായി സ്ട്രൈറ്റനിങ്ങ് ട്രെൻഡ്

പുതുമയിൽ നിന്ന് പുതുമയിലേക്ക് മാറുന്ന  മേഖലയാണ് കോളജ് ക്യാമ്പസ്. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നിറം മങ്ങിപോയ  ട്രെൻഡുകൾ തിരികെ വരാറുമുണ്ട്. അത്തരം ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഹെയർ സ്റ്റൈലിംഗിൽ ഇപ്പോൾ കാണാം. ചുരുണ്ട മുടിയിഴകളെ സ്ട്രൈറ്റനിങ് ചെയ്ത് രൂപമാറ്റം വരുത്തുന്ന ട്രെൻഡ് യൂത്തിലേക്ക്  തിരികെ വന്നിരിക്കുന്നു.


2000 മുതൽ 8000 രൂപ വരെ ചിലവാകുമെങ്കിലും ഒരു മേയ്ക്കോവർ ലുക്ക് നൽകും എന്നത് തന്നെയാണ് വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ഈ ട്രെൻഡ് തിരികെ വരുവാൻ കാരണം. പെൺകുട്ടികൾ മുടിക്ക് നിറമേകിയും ആൺകുട്ടികൾ മുടിയിൽ വരകളിട്ടും കഴിയുമ്പോൾ സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്ത മുടി രൂപത്തിന് ഒരു പുതുമ ഏകുന്നതായിയാണ് യുവാക്കളുടെ പ്രതികരണം. സ്ട്രെയ്റ്റനിംഗിനൊപ്പം സ്മൂത്തനിങ്ങിനും ആരാധകർ ഏറുന്നുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *