ചീംസ് മീമിന്‍റെ ചരിത്രം

സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ സര്‍വ്വ സാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് മീം.ഡിജിറ്റൽ ലൈഫിന്‍റെ ഭാഗമാണ് മീമുകൾ. ചിത്രം കൊണ്ട് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ സംവദിക്കുന്ന മീമുകൾ നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മീമാണ്

Read more