കള്ളിമുള്‍ച്ചെടി വീടിന് അലങ്കാരം; അറിയാം കൃഷിരീതി

മുൾച്ചെടികൾ വളരുന്നത് വരണ്ട കാലാവസ്ഥാ പ്രദേശങ്ങളിലാണ്. കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ ഈ ചെടികൾക്ക് വിരുദ്ധമായ അന്തരീക്ഷമാണ് എങ്കിലും ശ്രദ്ധയോടെ പരിചാരിച്ചാൽ, അവയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മേൽപറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം കഴിയും

Read more

നഴ്സറിയില്‍ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ചെടികളുടെ മനോഹാരിത നിലനിര്‍ത്താന്‍ ?

നഴ്‌സറിയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന ചെടികൾ ചെടികളുടെ ഭംഗി കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മള്‍ ചെടികള്‍ നഴ്‌സറിയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നത്. എന്നാല്‍ അവ നമ്മുടെ കൈകളില്‍ എത്തി കഴിഞ്ഞു അവയുടെ ആ

Read more

എവർഗ്രീൻ ടർട്ടിൽ വൈൻ എങ്ങനെ നട്ടു വളർത്താം

ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ഹാങ്ങിങ് പോട്ടുകളിൽ നട്ടുവളർത്താൻ ഏറ്റവും ഉതകുന്ന ചെടിയാണ് എവർഗ്രീൻ ടർട്ടിൽ വൈൻ. ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന പച്ചനിറമാണ് ഈ ചെടിയുടെ പ്രത്യേകത. വളരെ വേഗത്തിൽ താഴേക്ക്

Read more