പെണ്‍കുട്ടികള്‍ തീര്‍ച്ചയായും ശ്രുതി ചതുർവേദിയുടെ കഥ അറിഞ്ഞിരിക്കണം

പലതരത്തിലുള്ള ഭീഷണികൾ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇന്റർനെറ്റിന്റ യുഗത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ ഏറ്റവും അധികം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി മോര്‍ഫിംഗ് ആണ്. അത്തരത്തിൽ കുടുംബത്തില്‍ നിന്നു തന്നെ തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന വെല്ലുവിളിയെ

Read more