ജോജു ജോർജ്, നരേൻ, ഷറഫുദ്ദീൻ അദൃശ്യം

ജോജു ജോർജ്, നരേൻ, ഷറഫുദ്ദീൻ എന്നിവർ ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം അദൃശ്യത്തിന്റെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററും ടൈറ്റിൽ മോഷൻ പോസ്റ്ററും പുറത്തു വിട്ടു

Read more