കോ വാക്‌സിനേഷൻ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് രണ്ടാം ഘട്ടം വാക്‌സിനേഷൻ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.60 വയസിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവര്‍ക്കും 45 നും 59 നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള മറ്റ് രോഗബാധിതര്‍ക്കുമാണ് വാക്‌സിനേഷന്‍. രാജ്യത്ത്

Read more