വിവാഹമോചനത്തെ തുടര്‍ന്ന് യുവാവിന് 8000 വര്‍ഷത്തേക്ക് യാത്രവിലക്ക്

ഇസ്രായേല്‍: വിവാഹഹമോചനം നേടിയതിനെ തുര്‍ന്ന് 8000 വര്‍ഷത്തേക്ക് യാത്രവിലക്ക് നേരിട്ട് യുവാവ്.വിവാഹമോചന നിയമത്തില ഊരാക്കുടുക്ക് കാരണമാണ് യുവാവ് ഇത്തരത്തില്‍ യാത്രവിലക്ക് നേരിടുന്നടത്. ഇസ്രയേല്‍ (Israel) സ്വദേശിയായ യുവതിയെ

Read more