ഗ്രീന്‍ടീയുടെ അമിതഉപയോഗം ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതോ?…

ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും വളരെ വേഗം ജനങ്ങളിൽ ഇടം നേടുകയും ചെയ്ത ഒരു പാനീയം ആണ് ഗ്രീൻ ടീ. ഗ്രീൻ ടീ ആളുകള്‍ കുടിക്കുന്നതിനുള്ള

Read more

അവലോസ് പൊടി

രമ ഹരിപ്പാട് പച്ചരി അര കിലോ ചിരകിയ തേങ്ങ അര കപ്പ്‌ ജീരകം കാൽ ടിസ്പൂൺ ഉപ്പ് വെള്ളം കാൽ ടിസ്പൂൺ തയ്യാറക്കുന്ന വിധം പച്ചരി കുതിർത്ത

Read more