സുന്ദര ചര്‍മ്മത്തിന് പേരയില ഫേസ് പാക്ക്

പനിക്കും ചുമയ്ക്കും മരുന്ന് കാപ്പി തയ്യാറാക്കാനി പേരയില ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ചര്‍മ്മത്തിലെ ചുളിവുകള്‍ നീക്കി തിളക്കവും മിനുസവും നല്‍കാന്‍ പേരയിലയ്ക്ക് കഴിയും.കറുത്ത പാടുകൾ, മുഖക്കുരു, വരൾച്ച, എന്നീ

Read more