ചട്ടി കമഴ്ത്തിയൊരു ഹെയര്‍കട്ട്

പണ്ടൊക്കെ കുട്ടികളുടെ മുടി മുറിക്കുന്നത് രക്ഷിതാക്കള്‍ തന്നെയായിരുന്നു. ഹെയര്‍ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോള്‍ മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖം തെളിയുകയും കുട്ടികലുടെ മുഖം ഇരുളുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് മുതിരാതെ

Read more