വാട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന സന്ദേശങ്ങൾക്ക് അഡ്മിൻ ഉത്തരവാദിയല്ല: മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി

വാട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അംഗങ്ങൾ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സന്ദേശങ്ങൾക്കും അഡ്മിൻ ഉത്തരവാദിയല്ലെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. ഇത്തരം കേസുകളിൽ അഡ്മിൻ വിചാരണ നേരിണ്ടതില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഗ്രൂപ്പിൽ

Read more