കെ ഭുവന ചന്ദ്രന്റെ “ഉരിയാട്ട് “

പ്ലേ ആന്റ് പിക്ചർ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ ഭരതൻ നീലേശ്വരം നിർമ്മിക്കുന്ന ഉരിയാട്ട് കെ ഭുവനചന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു.നിരവധി സിനിമകളുടെ ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായ, കഴിഞ്ഞ 40 വർഷക്കാലമായി

Read more