സുഹൃത് കൂട്ടായ്മയിൽ പിറന്ന ‘തിയേറ്റര്‍ പ്ലേ’ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം

സിനിമാ പ്രേമികളായ നാല് സുഹൃത്തുക്കളുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായി മാറിയ ‘തിയേറ്റര്‍ പ്ലേ’ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം പുത്തന്‍ കാഴ്ചാനുഭവം പകര്‍ന്ന് മലയാളത്തില്‍ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. വിവിധ മേഖലയില്‍

Read more