പൃഥ്വിയുടെ “കോൾഡ് കേസ് “

ആന്റോജോസഫ് ഫിലിം കമ്പനിയും പ്ലാൻ ജെ സ്റ്റുഡിയോ യും സംയുക്തമായി നിർമിച്ചു പൃഥ്‌വിരാജ് ,അതിഥി ബാലൻ പ്രധാന കഥാ പത്രങ്ങളാകുന്ന “കോൾഡ് കേസ് “എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം കോവിഡ് നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തു ആരംഭിച്ചു

സംവിധാനം തനു ബാലക് .തിരക്കഥ ശ്രീനാഥ്‌ .ക്യാമെറ ഗിരീഷ് ഗംഗാധരൻ, ജോമോൻ ടി ജോൺ ആര്ട്ട് ഡയറക്ടർ .അജയൻ ചാലിശ്ശേരി . പ്രോഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ബാദുഷ .നിർമ്മാണം ആന്റോജോസഫ് . ജോമോൻ ടി ജോൺ . ഷമീർ മുഹമ്മദ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *