ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ കരുത്ത്; നീന്തിപ്പിടിച്ചത് അതിശയനേട്ടം

ഭാവന ഉത്തമന്‍ മത്സ്യബന്ധന കപ്പലിലെ ക്യാപ്റ്റന്‍ തസ്തിക ഒരുകാലത്ത് പുരുഷന്‍റെ മാത്രം ആധിപ്യത്തിലുള്ള മേഖലയായിരുന്നു. അവിടേക്ക് വനിതകളാരും പരിഗണിച്ച മേഖലയും ആയിരുന്നില്ല . വര്‍ഷങ്ങളോളം അത് അങ്ങനെ

Read more