ലിപ് ലൈനർ ഇല്ലാതെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗം ശരിയായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണത്തെക്കാൾ ദോഷമേ ചെയ്യൂ. മേക്കപ്പിന്‍റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക്. ലിപ്സ്റ്റിക് പ്രയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഒരാളുടെ ലുക്ക് തന്നെ മാറുന്നു. മേക്കപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് പോലും ലിപ്സ്റ്റിക്ക് വളരെ ചെറിയ മേക്കപ്പായി ഉപയോഗിക്കാം .

സ്റ്റെപ്പ് 1: ഇഷ്ടമുള്ള ലിപ് കളർ വിരലുകളിൽ പുരട്ടുക, തുടർന്ന് വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നേരിട്ട് ചുണ്ടുകളിൽ വരയ്ക്കുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവിക ലിപ് ലൈൻ ഉണ്ടാകാം.

സ്റ്റെപ്പ് 2: ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ചുണ്ടിൽ നേരിട്ട് പുരട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷിന്‍റെ സഹായത്തോടെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പ്രയോഗിക്കുക. ഈ രീതിയിൽ ലൈനർ ഇല്ലാതെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

ഈ കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം

ലൈറ്റ് ഷേഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഡാർക്ക് ലൈനർ ഉപയോഗിക്കരുത്.
ലിപ് ലൈനർ പ്രയോഗിച്ചതിന് ശേഷം, വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂ-ടിപ്പിന്‍റെ സഹായത്തോടെ ചുണ്ടുകൾ മൃദുവാക്കുക.


ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പ്രയോഗിച്ചതിന് ശേഷം കൂടുതൽ പുരണ്ടത് തുടച്ചു മാറ്റാൻ ഒരു ടിഷ്യു ഉപയോഗിക്കുക.
കൂടുതൽ സ്റ്റൈൽ വേണമെങ്കിൽ, ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ കോൺ ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുക.
ചുണ്ടുകൾ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുന്നതിന് മുകളിലെ ചുണ്ടിൽ ഹൈലൈറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *