മീൻ തേങ്ങാപ്പാൽ കറി

ഹെലന്‍ സോമന്‍ മീന്‍ – 10 കഷ്ണംനാരങ്ങാനീര് – 1 Spഉപ്പ് – 1/2 SpMix ചെയ്ത് 1/2 മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക. പാനിൽഎണ്ണ. – 2

Read more

ഓട്ടട

ഫിദ ജമാല്‍ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ആയ ഓട്ടട എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം (ഇത് മലപ്പുറം ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓട്ടട പച്ചരി- 3 cupതേങ്ങ

Read more

മധുര സ്പെഷ്യൽ കരി ദോശ

നീതു വിശാഖ് മധുരരെ സ്പെഷ്യൽ കരി ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ യാണെന്ന് നോക്കിയാലോസാധാരണയായായി മട്ടനിൽ ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇന്ന് ബീഫിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ദോശമാവ് ആവശ്യത്തിന്

Read more

പച്ചമാങ്ങ ഗൊജ്ജു

പ്രീയ ആര്‍ ഷേണായ് പച്ചമാങ്ങാ – ഒരെണ്ണം വലുത് വറ്റൽമുളക് അല്പം എണ്ണയിൽ ചുവക്കെ ചെറുതീയിൽ വറുത്തെടുത്തത് – 3-4 പച്ചമുളക് – 3-4 എണ്ണം കായം

Read more