എക്സര്‍സൈസ് ചെയ്യുന്നതിനിടെയുള്ള കുഴഞ്ഞുമരണം കാരണം?…

ജിമ്മില്‍ എക്സര്‍സൈസ് ചെയ്യുന്നതിനിടെയുള്ള കുഴഞ്ഞുമരണം ഇന്ന് തുടര്‍ക്കഥയാണ്. നടന്മാരായ പുനീത് രാജ്കുമാർ, രാജു ശ്രീവാസ്തവ് സിദ്ധാന്ത് വീർ സൂര്യവൻഷി ഇവരുടെയെല്ലാം മരണം ഇത്തരത്തില്‍ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിനിടെയായിരുന്നു. കാരണം

Read more