ഒറ്റത്തവണ റീച്ചാര്‍ജ് ചെയ്താല്‍ ഒരു വര്‍ഷം വരെ വാലിഡിറ്റി ലഭിക്കുന്ന ജിയോ പ്ലാനുകള്‍?

പോസ്റ്റ്പെയ്ഡും പ്രീപെയ്ഡ് ആയിട്ടും നിരവധി പ്ലാനുകൾ ജിയോ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4G ടോപ്പ്-അപ്പ് വൗച്ചറുകൾ മുതൽ ഒരു വർഷം വാലിഡിറ്റിയുള്ള ഡാറ്റ പ്ലാനുകൾ വരെ ഇതിലുണ്ട്. Rs 2,545

Read more

ഗൂഗിള്‍ ജിയോ പ്രഖ്യാപനം; വിലക്കുറവുള്ള ഫോര്‍ജി ഫോണ് ഉടന്‍വിപണിയില്‍

ഗൂഗിളിന്‍റെ സഹകരണത്തോടെ വിലക്കുറവുള്ള ഫോര്‍ ജി ഫോണ്‍ ജിയോ വിപണിയിലിറക്കുന്നതിനായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. റീഡ് അലൗഡ്, ട്രാന്‍സ്ലേറ്റ് നൗ സൗകര്യത്തോടെയിറക്കുന്ന ഫോണ്‍ സെപ്തംബര്‍ 10 ന് ഗണേഷ് ചതുര്‍ഥി

Read more