താമര നന്നായി മൊട്ടിട്ടു വളരാന്‍ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുനോക്കൂ

പൂന്തോട്ടത്തില്‍ താമര നട്ടു പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് ട്രന്‍റായിമാറികഴിഞ്ഞു. സ്ഥലപരിമിതിക്ക് അനുസരിച്ച് നടവുന്ന ബൗൾ താമരയും ചെടിപ്രേമികളുടെ ഇഷ്ടതാരമാണ്. താമരയില്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇല വന്നതിന് ശേഷം അവ

Read more

ടെറസ് കൃഷിയിലെ താരം താമര; അറിയാം ഈ കാര്യങ്ങള്‍

താമര കൃഷി ഉദ്യാനത്തിൽ തരംഗമാവുകയാണ് വീണ്ടും.മുൻപ് പാടത്തും വലിയ കുളങ്ങളിലും വളർത്തിയിരുന്ന നാടൻ താമരയിനങ്ങൾക്ക് പകരം ചെറിയ ബേസിനിൽ പോലും പരിപാലിക്കാനാകുന്ന സങ്കരയിനങ്ങൾക്കാണ് ഇന്നു ഡിമാന്റ്. മൈക്രോ

Read more

സഹസ്രദളപത്മം വിരിയുന്ന വീട്

ആയിരം ഇതളുള്ള താമര അഥവാ സഹസ്രദളപത്മത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അധികമാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. പുരാണങ്ങളില്‍ ദേവിദേവന്മാരുടെ ഇരിപ്പിടം എന്നാണ് സഹസ്രദളപത്മം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത് വീട്ടില്‍ വിരിയിച്ച് ജനശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ്

Read more