റിയല്‍മിയുടെ ലാപ്പ്ടോപ്പ് ‘റില്‍മി ബുക്ക്’

സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമാതാക്കളായ റിയൽമി ലാപ്ടോപ്പ് രംഗത്തേക്കും ചുവടുമാറ്റുന്നു. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി ലാപ്ടോപ്പ്, റിയൽമി ബുക്ക്, ഓഗസ്റ്റില്‍വിപണിയിലെത്തിയേക്കും. ടിപ്പ്സ്റ്റർ സ്റ്റീവ് എച്. എംസിഫ്ലൈ (ഓൺലീക്സ്) ആണ് റിയൽമി ബുക്കിന്റെ

Read more

പരീക്ഷ പേടി ഇനി വേണ്ടേ വേണ്ട :ഇത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ

പരീക്ഷ സമയം ഇങ്ങു അടുത്തു.കുട്ടികള്‍ക്ക് ആധി കൂടുന്ന സമയവുo ഈ കാലം ആണ്‌.. മോഡൽ എക്സാം ഒരെണ്ണം എങ്കിലും കുട്ടികൾ അറ്റെൻഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. വിഷയങ്ങളെല്ലാം നല്ല

Read more