കോവിഡ്കാലം വിരസതയകറ്റാൻസാരിചലഞ്ചുമായി തരുണിമണികൾ

അതിജീവനത്തിന്റെ അശാന്തിവിതയ്ക്കുന്ന നാളില് സന്തോഷമായിരിക്കാന് പുതുവഴികണ്ടെത്തുകയാണ് ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ പെണ്കുട്ടികള്. വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും വാര്ത്തയ്ക്കൊപ്പം ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ തീവ്രതയും നെഗറ്റിവിറ്റി സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു ആശയം ഉടലെടുത്തത്. വീട്ടില് വെറുതെയിരുന്നു ബോറടികൂടാതെ സാരിയുടത്ത് സുന്ദരിയായി ഫോട്ടോയെടുത്ത് ഫെയ്സ്ബുക്കില് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കൂടാതെ മറ്റുകൂട്ടുകാരികള്ക്ക് സാരി ചലഞ്ചിലേക്ക് ടാഗ് ചെയ്യാന് മറക്കരുത്. പരമ്പരാഗതരീതിയില് തുടങ്ങി പുത്തന് ട്രന്റിന് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സാരിയുടുക്കാം. ഇനി ഹോസ്റ്റലില് പെട്ടുപോയവര് മറ്റിടങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവരും വിഷമിക്കണ്ട. സാരി ഉടുത്ത പഴയഫോട്ടോ പൊടിതട്ടിയെടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്താലുംമതി. പെണ്ണഴക് എടുത്ത്കാട്ടുന്ന വേഷം സാരിയേക്കാള് വേറെയില്ലയെന്ന് ഫാഷന് രംഗത്തുള്ളവരും സമ്മതിക്കുന്നു. കോവിഡ് കാലം വിരസതയകറ്റാന് സുന്ദരികള് എല്ലാംതന്നെ സാരി ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *